HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG THẺ GIẤY RONALD JACK RJ-2200
17

12/2019

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG THẺ GIẤY RONALD JACK RJ-2200

  Tài liệu hướng dẫn cài đặt máy chấm công bằng thẻ giấy Ronald Jack RJ-2200 được biên soạn theo hướng dẫn của nhà sản xuất và kinh nghiệm...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG ATTENDANCE MANAGEMENT
05

12/2019

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG ATTENDANCE MANAGEMENT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG ATTENDANCE MANAGEMENT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG MITAPRO V2
04

12/2019

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG MITAPRO V2

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG MITAPRO V2

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Wise Eye On39
04

12/2019

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Wise Eye On39

  Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Wise Eye On39 . Hướng dẫn chi tiết về việc thiết lập ca làm việc, gắn ca làm việc cho nhân viên trên...

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công vân tay màn hình màu X628-C
18

12/2019

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công vân tay màn hình màu X628-C

  Hướng dẫn cách đăng ký vân tay và một số mục cơ bản trên máy chấm công vân tay màn hình màu X628-C. Liên hệ hỗ trợ chi tiết 08 89 818 662...

Hướng dẫn xuất báo cáo trên ph'ần mềm chấm công Wise Eye On39
11

12/2019

Hướng dẫn xuất báo cáo trên ph'ần mềm chấm công Wise Eye On39

Hướng dẫn xuất báo cáo trên phần mềm chấm công Wise Eye On39

DEMO phần mềm chấm công tính lương
06

12/2019

DEMO phần mềm chấm công tính lương

Bảng DEMO phần mềm chấm công tính lương

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitapro V1
04

12/2019

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitapro V1

  Hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm chấm công vân tay Mitapro V1 . Phần mềm chấm công vân tay phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ với...

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitaco5 V2
05

12/2019

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitaco5 V2

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitaco5 V2

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitaco5 V2
05

12/2019

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitaco5 V2

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitaco5 V2

Hướng dẫn chi tiết các cài đặt máy chấm công thẻ giấy Wise Eye
19

12/2019

Hướng dẫn chi tiết các cài đặt máy chấm công thẻ giấy Wise Eye

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt máy chấm công thẻ giấy Wise Eye . Cài ca, cài chuyển cột, set up ngày / tháng/ năm,...

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công vân tay màn hình màu mới nhất hiện nay
18

12/2019

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công vân tay màn hình màu mới nhất hiện nay

  Hướng dẫn sử dụng máy chấm công vân tay mới nhất hiện nay : hướng dẫn đăng ký vân tay, thêm xóa nhân viên, hướng dẫn cài đặt mạng đồng bộ máy...