Pin lưu điện dành cho máy chấm công :

- Duy trì hoat động máy từ 4-6 tiếng.
- Kích thước: (w)73mmx (h)45mmx(d)12mm