Thẻ giấy máy chấm công chính hãng

- Hình thức đóng gói: 100 thẻ / cọc.
- Kiểu dáng, kết hợp với màu sắc nổi bật
- Được làm từ giấy bìa cứng cao cấp, bền, lại dễ bảo quản
- Trên thẻ chấm công hiển thị rõ các thông tin: Tên, số, bộ phận, ngày lãnh lương, ngày làm việc, giờ ra và vào ca,...
1 thẻ dùng cho 1 nhân viên trong 1 tháng