BỘ BÁT DƯỚI : 

- Dùng cho cửa kính chưa có gắn bát .
- Làm bằng Inox chống cao cấp.
- Bảo hành 02 năm.