KHÓA ĐIỆN TỪ NAM CHÂM

- Thích hợp dung cho cửa gỗ.
- Hàng Malaysia sản xuất.
- Bảo hành 01 năm.
- Lực hút 150kg.