NÚT NHẤN MỞ CỬA 

- Được làm bằng nhựa đặc biệt, cách điện
- Kiểu dáng đẹp & sang trọng
- Nút nhấn có tác dụng mở cửa đi ra hoặc vào công ty, nút không có tác dụng ghi nhận số lần vào ra như đầu đọc phụ