BỘ BÁT TRÊN : 

- Dùng cho cửa kính chưa có gắn bát .
- Làm bằng Inox cao cấp.
- Bảo hành 02 năm.